SONS: Ser den moderne afroamerikanske mann.

Fredag, 10. februar – lordag, mai. 27.

Bildet som sprer seg til Amerikas kollektive sinn nar motivet til den afroamerikanske mann er oppvokst, er sannsynligvis ikke en helt positiv en. Heldigvis er det som oppfattes og hva som er ekte, ofte ikke det samme. En mer noyaktig beskrivelse vil matte ta hensyn til de millioner av svarte menn som lever sine liv ubemerket og uendret. De er hvite og bla kragearbeidere, medlemmer av v pnede styrker, veteraner, pensjonister, kunstnere, grundere, studenter, fedre, sonner, brodre, kolleger og venner. Mens noen kan beskrives som a v re pa samfunnets kant, eksisterer de fleste som en integrert del av det. De har jobb, gar pa skole, betaler regninger, kjemper i kriger og reiser familier.

SONS: A se den moderne afroamerikanske mann er en fotograferingsutstilling laget av fotograf Jerry Taliaferro. Utstillingen forsoker a starte samtaler og oke forstaelsen ved a se utover stereotyper og forskjeller, og vise den virkelige og unike identiteten til hver deltaker.

SONS er utstilt i tre seksjoner:

PERCEPTIONS: Svart og hvitt portretter av 38 Jackson, MI menn der bare ansikter og navn pa mennene blir avslort.

REALITIES & amp; RECONCILIATIONS: Fargeportretter av de samme 38 Jackson, MI menn, som avslorer fagene som de oppfatter seg selv.

SONS stottes av finansiering fra Jackson Community Foundation.

Spesiell takk til Jackson College, Spring Arbor University, The Jackson Blazer, og alle individuelle portrettdeltakere.