Slotenmaker Den Haag en regionen 24/7 30 minutter!

Alle slags sloten.

De slotenmakers av Broekman Sloten Spesialister i Den Haag gir deg gjerne informasjon om: cilinderslaker, laseslanger, innleggslaser, opplasingslas, vedleggslas, penslus og alt som har med dette a gjore. Belt deg for: 070-3222 834.

Penslot, pinslot av kruisbaardslot.

Vi plasserer dette sporet los for 82,50 eller som andre for 55, =

DX, Lips, Nemef, Kraft, Zikon, Zaso.

Herkenningspunten.

Den ovale dekplate og den lange, runde nokkelen med fire sider og en profil.

Inbraakwerend.

Redelijk. En pensel er ikke sterkere enn en standard slot. Du har saledes med to ekstra pensluser egentlig bare tre (rimelig slank) sloten pa din dor.

Duurzaamheid.

Slecht. Penslettene er kjent for sine korte levetider, de kan lett eller kan halveres i en blokk.

Leverbaarheid.

Vi har denne varen pa lager.

Mange forekommende problemer.

Nokkelen er ikke lenger enn en kvart: slottet er fastslatt pa en kvart, fordi en liten del av nokkelen er trukket. Nokkel kan uhindret en rundkjoring: den tandhjulet i innsiden er brutt.

Lovedest door en bijzet-cilinderslot. En cilinderslot er dyrere, men gir mindre problemer og har en lang levetid.

Lepper oplegslot.

1753 (fast sylinder) 1754 (losse sylinder)

Herkenningspunten.

Cylinder pa innsiden stikker 3 cm ut. De kast er kvadrat, svart pa mork brun, noen ganger hvit. Kunststof haak die du pa siden ma trekke om doren apnes.

Inbraakwerendheid Lips slot.

Goed tot zeer goed. Mits den cilinder ikke utstikker pa utsiden og det ekstra sikkerhetsbeltet med alle bouten er fastgjort.

Duurzaamheid.

Uitstekend / goed. Mits de dagschoot soepel open gaat. Den overforing er nemlig ikke ideell og gar ganske tungt (du ma nok sette pa kraften pa nokkelen og pa tauet for a apne doren). Dette problemet kan loses ved en liten endring pa slottet. Spor var slotenmaker dette for deg a regelen!

Leverbaarheid.

Denne artikkelen har vi pa lager.

Mange forekommende problemer.

Avbrot cilinderstaart: Du kan sla uten nokkel en hel runde. Slot er slatt pa plass mens dagskjoldet star apent: den dagskootheveltje kan na ligge fast under festeskruen.

Hvis du vil ha en veldig stevig last foran, sa anbefaler vi deg a velge en Lips opleglot i kombinasjon med en Closekom TM.