Slot erstattet nokkel

Jeg jobber i en kl rbutikk, jeg ma ofte apne butikken og ha en egen nokkel. Jeg tjener 3 euro per time og jobber en kveld i lopet av uken.

Andre ansatte har ogsa sin egen nokkel.

Det skjedde vel, at en av oss hadde et nokkel, og da ble det sendt en ny nokkel til oss, uten at det gjaldt for oss. Vi deler en nokkel (fordi vi ofte ma apne sammen). Na er det slik at jeg har mistet min nokkel en stund, og det har gatt noen sammen med en kollega av meg, noe som gar bra.

Nu har min bestiller en ny nokkel bestilt (for min bruk) og har for dette 20 euro holdt pa min lonn. Uten at jeg skulle si at han skulle bestille en ny nokkel, og at dette var for min regning.

Det hevder at det ikke er en generell politikk, og at jeg na ma betale for kostnader uten at jeg forut har visst at disse skulle v re pa min konto. (De kostnader for den nye nokkelen er like som jeg fortjener ved tre netter a jobbe)

Er det slik at en arbeidstaker i et slikt tilfelle ma betale for kostnadene, og at det er en generell policy som bor v re for slike situasjoner?

Denne sporsmalet er lukket. Sporsmalet kan ikke lenger besvares.

0 Svar / 0 Sporsmal.

Av politikken ma tilpasses, kan jeg ikke bestemme, men jeg finner at du med eiendomsforhold fra en annen, enn bekymrer seg, ma handtere enn nar det er av deg selv.

Dor nokkel loss kan det v re sa darlige konsekvenser som nar du besoker butikken og gratis shopping av deg, sa 3 eller 20 euro per time verdien har dette ikke noe med a gjore.

Jeg vet ikke hvor gammel du er, men bare 3 euro per time, hvis du er sa jobbig, synes jeg det er veldig lite.

0 Svar / 0 Sporsmal.

I forbindelse med din timelonn, hvor gammel er du?

0 Svar / 0 Sporsmal.

Jeg lager ut din navn pa at du er 18 ar gammel eller blir. Do 3 Euro, er det bruto av netto? Som min kollega har sagt er det veldig (bruto selv for) lite. Se annet her selv: http://www.loonwijzer.nl/home/minimumlooncheck.

0 Svar / 0 Sporsmal.

Datoen er din penger og uten rettslig uttale, kan ingen komme.

Datoen er for lav. Far du en lonnspesifikasjon / loonstrook?

Av ordet er du nettopp fra kassa betalt?

0 Svar / 0 Sporsmal.

De vermissing van de sleutel, eventueel, gevolgd door onbevoegd gebruik door derden (lees: inbrekers), vereist, veiligheidshalve, erstatning / tilpasning av alle sloten dode med nokkelen som kan betjenes!

Hva kan konsekvensene v re hvis det senere vises at denne nokkelen er brukt ved uautorisert apning av kl rbutikken?

En god nokkeldiskiplin er i slike situasjoner alltid en forste nodvendighet!

Heri skal det generelle politikken ligge for sa vidt angar styring / bruk / utlevering av nokkel.

Vergeet dor 20 euro men raskt.

0 Svar / 0 Sporsmal.

Loon er lonn, og det kan ikke utelukkes av arbeidsgiveren (med unntak av de lovbestemte delene). Den netto lonnen ma betales innen 5 dager etter den overenskomne lonnsperioden. Det kan hende at arbeidsgiveren etter godkjenning av arbeidstakeren har et bestemt belop av lonnen.

Vennlig hilsen, ReadAC.

0 Svar / 0 Sporsmal.

Ma ofte apne butikken og ha en egen nokkel, og jobbe en kveld i lopet av uken.

Hvis forst du ma ha en butikk ma du apne med 2 personer a v re, sikkerhetsovervaginger, darlig sak, sa.

0 Svar / 0 Sporsmal.

Wettelijk bruto uurloon per 01.01.2009:

€ 3,50 ved en 36-timers arbeidsweek.

€ 3,31 ved en 38-timers arbeidsweek.

€ 3,15 ved en 40-timers arbeidsweek.

€ 4,03 ved en 36-timers arbeidsweek.

€ 3,83 ved en 38-timers arbeidsweek.

€ 3,63 ved en 40-timers arbeidsweek.

Netto kan dette v re pa € 3,00 frakomen. Aldri pa noyaktig € 3,00. Men sa ma det leveres en loonstrook ved utlevering, der de inntektene er angitt og en arsoversikt blir gitt. Den ar kan det hende at en T-biljet blir fylt ut for a fa tilbake skatt. Uten loonstrook blir det sannsynligvis svart utbetalt og kan den sakalte inntektsforte lonnsbelastningen ikke tilbakebetales og forsvinner denne i noen andre.

0 Svar / 0 Sporsmal.

Blir det utbetalt via via bank / giro?

0 Svar / 0 Sporsmal.

Misschien en foutje van mij maar gaat het nu om een dure sleutel of over het uurloon?

Det er ikke sa snart det er sagt.

0 Svar / 0 Sporsmal.

Met lesing van lees kan jeg finne meg godt. Ogsa jeg har hatt en sv rt ansvarlig jobb, og hadde den ‘disposisjon’ over en million bedrift, men hvis du mistet et nokkel eller hadde mistet det, matte du sende direkte melding til: Ved overvaking, og direkte melding gjor hos politiet, og sist, du kunne i lopet av arets vurdering ha en god sak a pakke! Heldigvis er jeg aldri overkomst. Kortom, du er ti alle tider (mede) ansvarlig for sikkerheten til virksomheten, sikkert der det gjelder tap (er) tap! Sa ogsa med kort: Hvis du hadde mistet det, kunne du bare fa et nytt passord: 15 euro, og du fikk direkte en god advarsel. (Det var dooropeners)

I intet tilfelle kan arbeidsgiveren selv avgjore seg selv, om de utforte kostnadene, men direkte fra din lonn. Dette ma alltid i samrad med arbeidstakeren reguleres. Og det lonner du verdien, det er kanskje «normalt», hvis du er en ar av femten, i alle andre tilfeller er du veldig veldig lav med denne timen. sikkert som det er en netto belop gjelder. Da vil jeg ikke engang om bruto ga har. Les svarene fra de forgangere, men, og trek din konklusjon.

0 Svar / 0 Sporsmal.

– Det skjer vel, at en av oss er en nokkel, er tapt–

—— Feit: En arbeidsgiver kan koste i denne situasjonen ikke bare noen historier pa arbeidsgiveren. Det ma sees om at arbeidstakeren er reist med de tastene han / hun har fatt. i din rett rtl ———-

Jeg forventer ved at det er regelmessige nokkelsokenes sok, som du antyder at du er sa ogsa uerfaren med omvendt ………… dessuten hadde du deg sa langt jeg forstar at de ikke hadde mistet i utgangspunktet heller ikke meldt.

Jeg forventer at en rett du arbeidsgiver enn ogsa na vil det like si at han koster na gar forteller …………

Ny pa Spor & amp; Beantwoord.

MS Office-funksjon SKU.011.CAB kan ikke bli funnet.

11. desember 2017.

Van den ene pa den andre dagen kan jeg ikke lenger i mine programmer som heter MS Office 2003. Jeg jobber med Windows 7.

Als ik bv. Outlook vil apne vises i et vindu fra Windows Installer, som etterpa gir et installasjonsfelt fordi filen SKU011.CAB ikke kan bli funnet.

Samme melding vises ved apning av. Les mer.

Bustijden finner.

Beklager medefora, jeg stiller sporsmalet pa Google, men jeg kommer ikke ut av det. Vil de bustijden vite fra Dillenburgsingel Leidschendam naar Voorschoten med buss 46. Jeg finner bare bare men kveldstider. En kj re hjelper er al nok. Ma jeg na forsoke a gjore med OV, det har jeg na for hverandre: na fortsatt tidene. Beklager for inderdaad domme sporsmalet. Les mer.

Noen erfaring med nettstedet sportscarrepair.nl hvor de selger kl r?

Har nettopp bestilt en bestilling pa nettstedet www.sportscarrepair.nl og ikke godt opplyst, betalt med kredittkort, men fikk en sjelden e-post og da fikk jeg beskjed om a ga tilbake til siden og har alle knappene nadd og alt blekket i feil engelsk straks kontakt gezocht met mijn bank.

na ventes at transaksjonen blir forsynt fra deres side, og jeg kan derfor anklage. Les mer.

Popul r i Geldzaken & amp; Recht.

I orderen van salaris.

en doorwaarderbureau (van arkel uit nijmegen) bestelt een groot deel in van mijn salaris. Jeg vet ingenting som menn gjor det. hva jeg ma gjore? Les mer.

Nar kommer na min sak for domstolen.

I 2015 reed jeg pa min scooter, ja jeg var da 42 ar, rundt 2 timer i Gouda. Jeg var pa jakt etter en shoarmazaak som var apen. Jeg var nettopp ferdig med arbeid og brot faktisk noe mat. Jeg sa en hvit bestelauto og trodde at dette var en del av en shoarmazaak. Jeg tenkte meg selv om det var a sporre meg, den driveren, men jeg bestemte meg for a kjore.

Overbooking mellom banken.

Det er virkelig ikke lenger av dette tidspunktet at det er sa lang tid mellom avskrivningen av. Les mer.