Oljefeltavfallsstromlosninger.

BlueJack Energy Solutions-fond, utvikler og driver avfallsstromlosninger for produsenter i Permian Basin og Marcellus og Utica shale-spillene.

Gjennom integrerte partnerskap med produsenter benytter vi var fleksible tiln rming til a konstruere og drive infrastruktur spesielt konstruert for hver unike tilstand. Med omfattende kunnskap og operasjonell erfaring, tar vi en helhetlig tiln rming til avfallsstromslosninger og ledelse. BlueJack Energy Solutions tilbyr uovertruffen kundeservice og har bevisst forpliktelse til sikkerhet og miljoforvaltning.

Bla til L r mer.

Hva vi gjor.

BlueJack gir olje- og gassprodusenter strategiske avlopslosninger, slik at de kan fokusere pa og maksimere produksjonen.

Hvor vi opererer.

Strategisk plassert i Reagan og Glasscock fylker, opererer to avlopsvannfasilitetene i Permians Midland Basin.

Mot vart team.

BlueJack Energy Solutions ledes av et kundefokusert, resultatdrevet ledergruppe med varierende avlopsopplevelse og kompetanse.

Siste nytt.

BlueJack Energy Solutions sikrer $ 100 millioner Private Equity Forpliktelse fra Energy Spectrum Capital.