Kvantifisering av hepcidin i human urin ved v skekromatografi-massespektrometri.

Hepcidin er et peptidhormon som fungerer som en nokkelregulator for pattedyrstoffmetabolisme. Serum og urin nivaer okes i betennelse og undertrykkes i hemokromatose, og de kan ha diagnostisk betydning. Denne studien beskriver utvikling og validering av en analytisk metode for kvantitativ bestemmelse av konsentrasjonen av hepcidin i kliniske prover. En stabil, isotopisk merket intern standard, [15N, 13C2] Gly12,20-hepcidin, ble syntetisert og en standardmengde ble tilsatt til urinprover. Ekstraksjon ble utfort ved bruk av svake kationbyttermagnetiske nanopartikler. Et ionfeltmassespektrometer ble brukt til a kvantifisere hepcidin i provene. Hepcidinanalysen ble validert, og god utvinning av hepcidin ble oppnadd. Analysen er noyaktig og presis. Urin-hepcidinnivaer pa 3 til 9 nmol / mmol kreatinin -1 ble funnet i friske kontroller, med reduserte nivaer i hemokromatose (P